Úvod

Všetko sa začalo v roku 1911 keď sa vo Veľkej pri Poprade narodil náš prastarý otec Jozef Švagerko Vtedajšia bieda a ťažký život donútil jeho otca ísť do Ameriky zarobiť nejaké peniažky, aby mohol chovať svoju rodinu. V Amerike pobudol 5 rokov, kde ťažko pracoval ako drevorubač. Po príchode z Ameriky nakúpil pôdu a statok a k nemu samozrejme pár dobrých koní. Zomrel v marci 1956 Štafetu prebral starý otec Jozef Švagerko. V širokom okolí všetci vedeli, že Švagerko bol gazda s veľkým G. Za jeho pracovitosť, dobré srdce si ho každý vážil. Roky ubehli až nás navždy opustil 19.02.1990 Česť jeho pamiatke.

Lásku ku koňom a gazdovaniu prebrali jeho potomkovia. Hlavne syn Michal, ktorý začal pomaličky rozvíjať svoju záľubu v záprahoch. V 70 tych rokoch sa zúčastnil prvých záprahových pretekov Zlatej podkovy Zemedelských novin v Tatranskej Lomnici, kde vyhral kompletnú súťaž. Stal sa niekoľkonásobným majstrom Československa. Zúčastňoval sa pretekov s našími koňmi a postupne začal pretekať za jazdecký oddiel PD Družba Poprad. Otec ma brával na všetky preteky na Slovensku ale aj v Čechách, kde sa mu stále dobre darilo a obsadzoval popredné miesta.

Po rozpade jazdeckého oddielu PD Družba Poprad za ktorý som závodil aj ja Michal Švagerko mladší, sme si otec Michal starší, Michal mladší a brat Martin založili svoj jazdecký záprahový oddiel Kavalo Švagerko a synovia. Za pomoci rodiny, známych a milovníkov koní, samozrejme aj sponzorov, ktorým týmto veľmi ďakujeme, rozvíjame tento jazdecký šport. Komu sa páči jazdectvo a záprahy a má chuť nás podporiť, či už finančne ako sponzor, alebo ako divák, sme mu vďačný za jeho ochotu a morálnu podporu Michal Švagerko ml.

História fotky
Športové preteky záprahov Športové preteky záprahov Športové preteky záprahov Športové preteky záprahov Športové preteky záprahov Športové preteky záprahov Športové preteky záprahov Športové preteky záprahov Športové preteky záprahov